strona FIPA

Regulamin

ORGANIAZATOR

 • Pałac Młodzieży w Bydgoszczy

 

CELE I ZAŁOŻENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 • Upowszechnienie wśród młodzieży zainteresowanej piosenką aktorską -  sztuki interpretacji.
 • Stworzenie młodym artystom możliwości prezentacji scenicznej przed szeroką publicznością.
 • Odkrywanie i rozwijanie talentów  wokalnych.
 • Doskonalenie poziomu wykonawczego młodych wokalistów.
 • Integracja środowisk artystycznych.
 • Włączanie się w życie kulturalne Bydgoszczy.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

 • Przedsięwzięcie odbędzie się 14 maja 2023 roku w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy. Obejmować będzie: przesłuchania konkursowe zakwalifikowanych uczestników, warsztaty wokalne i koncert laureatów.
 • Do Festiwalu zgłaszać się mogą osoby w wieku 16 - 27 lat, soliści lub małe zespoły wokalne (do 5 osób).
 • Solista lub zespół zobowiązany jest do zaprezentowania dwóch polskojęzycznych piosenek z szeroko rozumianej kategorii piosenki aktorskiej  Sugerujemy dobór  różnych wyrazowo piosenek. Można przygotować kompozycje własne lub pochodzące z repertuaru innych wykonawców.
 • Nagrania można przesyłać w formacie audio - mp3 lub pliku video w jednym z najpopularniejszych formatów.
 • Utwory należy przesłać drogą elektroniczną wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia na adres: dak2@palac.bydgoszcz.pl do 3 kwietnia 2023 roku.
 • Do 26 kwietnia 2023  Rada Artystyczna na podstawie nadesłanych nagrań zakwalifikuje wykonawców do finału Festiwalu. Uczestnicy o zakwalifikowaniu się do finału  zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
 • Zakwalifikowani do finału uczestnicy prezentują w konkursie utwory nadesłane w zgłoszeniu - nie ma możliwości zmiany utworów!
 • Akredytacja w Festiwalu dla osób zakwalifikowanych wynosi 30 zł (płatne w czasie trwania imprezy).
 • Uczestnicy mogą korzystać z akompaniamentu własnego "na żywo" lub z przygotowanego pół - playbacku. Preferowany - akompaniament własny.

 

ZASADY OCENY

 • Prezentacje konkursowe oceniać będzie kompetentne Jury. Przy ocenie pod uwagę brane będą: oryginalność interpretacji, dobór repertuaru, walory głosowe, kultura sceniczna, ogólny wyraz artystyczny.
 • Jury przyzna nagrody finansowe, Grand Prix, nagrody specjalne i wyróżnienia.
 • Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa i upominki.

 

PROGRAM FESTIWALU
14 maja 2023, sala widowiskowa Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy
od godz. 8.15-10.40 – próby,
godz. 11.00 – przesłuchania konkursowe,
godz. 14.15 - warsztaty  wokalne dla wszystkich uczestników Festiwalu,
godz. 19.00 - Koncert laureatów, odczytanie werdyktu, wręczenie nagród, a także recital zaproszonego gościa – Macieja Miecznikowskiego.


UWAGI ORGANIZACYJNE

 • Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający i odtwarzający, fortepian.
 • Koszty przejazdu i pobytu pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące.
 • Organizator nie zapewnia rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia.