Regulamin


ORGANIAZATOR

CELE I ZAŁOŻENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

ZASADY UCZESTNICTWA

ZASADY OCENY

PROGRAM
W ramach Festiwalu odbywać się będą:

UWAGI ORGANIZACYJNE