Regulamin


ORGANIAZATOR

CELE I ZAŁOŻENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

ZASADY UCZESTNICTWA

ZASADY OCENY

PROGRAM
24 października 2021
godz. 9.00-11.30 próby, s. wid. Pałacu Młodzieży
godz. 12.00- przesłuchania konkursowe, s. wid. Pałacu Młodzieży
godz. 17.00 - koncert laureatów, ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród, s.wid. Pałacu Młodzieży

UWAGI ORGANIZACYJNE

 

 

FIPA     aktualizacja 24.05.2021