Galeria 2019

 

 

 

 

Przesłuchania konkursowe

 

 

PrzedTakt

 

 

 

Zdjęcia:
Pracownia Fotograficzna Pałacu Młodzieży

Sandra Wróblewska, Maja Wiącek, Antoni Staszewski, Mateusz Kociński

- nauczyciel Jarosław Pabijan


FIPA     aktualizacja 08.05.2019